terug

Enjoy2Drive rijschool praktijk lessen

 

PRAKTIJK LESSEN

U heeft bij ons in principe een vaste rij-instructeur en u rijdt in een nieuwe recente auto. Onze rijlessen duren ook echt 60 minuten.
Wij adviseren u om blokuren (dat zijn 2 aaneengesloten lesuren) te plannen omdat je dan het meeste rendement uit je lestijd haalt.

  De praktijk is meer dan alléén het besturen van de auto. U wordt opgeleid in 3 fasen.
 • Fase 1: Bediening van het voertuig: denk bijvoorbeeld aan het kennismaken met het voertuig, in- en uitstappen, stuuroefeningen, stuurtechnieken, wegrijden, stoppen, schakelen etc.
 • Fase 2: Bedrevenheid en kijktechniek: deze fase bestaat uit het aanleren van de bijzondere verrichtingen zoals de hellingproef, het achteruit rijden, het file parkeren, het keren etc. Bij deze fase leert u het voertuig beter kennen door bijvoorbeeld de breedte en lengte van het voertuig goed in te schatten bij het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen.
 • Fase 3: Informatieverwerking en verkeersinzicht: Tijdens deze fase leert u het naderen en oversteken van kruisingen, recht afslaan, links afslaan, inhalen, in- en uitvoegen op auto(snel)wegen, het berijden van (mini) rotondes, etc. Hierbij is het belangrijk dat u zelf adequaat kan inspelen op verkeerssituaties door u kennis en inzicht toe te passen en zelf beslissingen te nemen in het verkeer.
 • Fase 4: Algehele toetsing van de drie voorgaande fases

Tot op de dag van u examen wordt u door deze fases heen uitstekend begeleid en opgeleid door u vaste,ervaren instructeur.

Hoe werkt het praktijkexamen?

Vanaf 1 januari 2008 is Het Vernieuwd Rij-examen ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling op een volwassen manier benaderd wordt en tijdens het rij-examen meerdere malen zelfstandige keuzes mag, en zelfs moet maken.

  • Zelfstandig een route rijden:
  • - Naar een oriëntatiepunt rijden
  • - Met behulp van een navigatiesysteem rijden
  • - Rijden op basis van een cluster van opdrachten
  • - Milieubewust rijden

  • Zelfstandig uitgevoerde bijzondere manoeuvres:
  • - Omkeeropdracht
  • - Parkeeropdracht
  • - Stopopdracht
  • - Hellingproef

  • Toetsing van gevaarherkenning:
  • - Situatiebevraging

  • Zelfreflectie:
  • - De kandidaat beoordeelt zijn eigen prestaties